Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 60 35 95 -
22/09 kl 01 38 37 75 -
22/09 kl 02 8 37 45 -
22/09 kl 03 -22 39 17 -
22/09 kl 04 -48 41 -7 -
22/09 kl 05 -62 41 -21 -
22/09 kl 06 -59 43 -16 -
22/09 kl 07 -41 43 2 -
22/09 kl 08 -12 43 31 -
22/09 kl 09 20 43 63 -
22/09 kl 10 47 43 90 -
22/09 kl 11 62 45 107 -
22/09 kl 12 62 45 107 -
22/09 kl 13 46 44 90 -
22/09 kl 14 19 46 65 -
22/09 kl 15 -11 48 37 -
22/09 kl 16 -39 45 6 -
22/09 kl 17 -56 47 -9 -
22/09 kl 18 -56 48 -8 -
22/09 kl 19 -39 46 7 -
22/09 kl 20 -10 47 37 -
22/09 kl 21 24 47 71 -
22/09 kl 22 56 46 102 -
22/09 kl 23 75 47 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 122 124 102 95
Laveste vannstand -13 -21 -45 -74 -87
Avvik gult nivå -45 -26 -24 -46 -53
Avvik orange nivå -60 -41 -39 -61 -68
Avvik rødt nivå -77 -58 -56 -78 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm