Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 90 98 95 -
22/09 kl 01 67 74 75 -
22/09 kl 02 34 47 45 -
22/09 kl 03 9 17 17 -
22/09 kl 04 -14 -7 -7 -
22/09 kl 05 -31 -19 -21 -
22/09 kl 06 -26 -17 -16 -
22/09 kl 07 -6 3 2 -
22/09 kl 08 22 31 31 -
22/09 kl 09 53 64 63 -
22/09 kl 10 83 93 90 -
22/09 kl 11 101 110 107 -
22/09 kl 12 100 109 107 -
22/09 kl 13 84 93 90 -
22/09 kl 14 60 68 65 -
22/09 kl 15 28 38 37 -
22/09 kl 16 1 8 6 -
22/09 kl 17 -15 -7 -9 -
22/09 kl 18 -15 -6 -8 -
22/09 kl 19 3 11 7 -
22/09 kl 20 34 42 37 -
22/09 kl 21 67 77 71 -
22/09 kl 22 99 108 102 -
22/09 kl 23 119 127 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 127 131 133 112
Laveste vannstand -17 -31 -48 -77 -93
Avvik gult nivå -44 -21 -17 -15 -36
Avvik orange nivå -59 -36 -32 -30 -51
Avvik rødt nivå -76 -53 -49 -47 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm