Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
22/09 kl 00 - 95 90 90
22/09 kl 01 - 75 70 70
22/09 kl 02 - 45 42 41
22/09 kl 03 - 17 13 13
22/09 kl 04 - -7 -11 -10
22/09 kl 05 - -21 -25 -24
22/09 kl 06 - -16 -19 -18
22/09 kl 07 - 2 0 1
22/09 kl 08 - 31 27 28
22/09 kl 09 - 63 61 61
22/09 kl 10 - 90 89 88
22/09 kl 11 - 107 105 105
22/09 kl 12 - 107 105 104
22/09 kl 13 - 90 89 88
22/09 kl 14 - 65 64 63
22/09 kl 15 - 37 35 34
22/09 kl 16 - 6 7 5
22/09 kl 17 - -9 -9 -11
22/09 kl 18 - -8 -9 -11
22/09 kl 19 - 7 7 5
22/09 kl 20 - 37 37 35
22/09 kl 21 - 71 71 70
22/09 kl 22 - 102 102 100
22/09 kl 23 - 122 123 122

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 103 122 124 102 95
Max. fra modell: 20/09 12 98 123 125 108 96
Max. fra modell: 20/09 00 98 122 125 121 97
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm