Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 30 38 35 -
22/09 kl 01 29 36 37 -
22/09 kl 02 26 39 37 -
22/09 kl 03 31 39 39 -
22/09 kl 04 34 41 41 -
22/09 kl 05 31 43 41 -
22/09 kl 06 33 42 43 -
22/09 kl 07 35 44 43 -
22/09 kl 08 34 43 43 -
22/09 kl 09 33 44 43 -
22/09 kl 10 36 46 43 -
22/09 kl 11 39 48 45 -
22/09 kl 12 38 47 45 -
22/09 kl 13 38 47 44 -
22/09 kl 14 41 49 46 -
22/09 kl 15 39 49 48 -
22/09 kl 16 40 47 45 -
22/09 kl 17 41 49 47 -
22/09 kl 18 41 50 48 -
22/09 kl 19 42 50 46 -
22/09 kl 20 44 52 47 -
22/09 kl 21 43 53 47 -
22/09 kl 22 43 52 46 -
22/09 kl 23 44 52 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 48 47 15 6
Laveste værets virkning 33 35 16 -1 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm