Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 77 47 124 -
23/09 kl 01 61 46 107 -
23/09 kl 02 31 45 76 -
23/09 kl 03 -5 45 40 -
23/09 kl 04 -40 44 4 -
23/09 kl 05 -65 42 -23 -
23/09 kl 06 -73 39 -34 -
23/09 kl 07 -62 38 -24 -
23/09 kl 08 -35 37 2 -
23/09 kl 09 1 36 37 -
23/09 kl 10 37 35 72 -
23/09 kl 11 64 33 97 -
23/09 kl 12 75 32 107 -
23/09 kl 13 67 32 99 -
23/09 kl 14 41 28 69 -
23/09 kl 15 6 27 33 -
23/09 kl 16 -28 27 -1 -
23/09 kl 17 -55 24 -31 -
23/09 kl 18 -67 22 -45 -
23/09 kl 19 -59 21 -38 -
23/09 kl 20 -33 19 -14 -
23/09 kl 21 4 19 23 -
23/09 kl 22 43 18 61 -
23/09 kl 23 74 16 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 122 124 102 95
Laveste vannstand -13 -21 -45 -74 -87
Avvik gult nivå -45 -26 -24 -46 -53
Avvik orange nivå -60 -41 -39 -61 -68
Avvik rødt nivå -77 -58 -56 -78 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm