Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 120 131 124 -
23/09 kl 01 104 114 107 -
23/09 kl 02 74 84 76 -
23/09 kl 03 38 51 40 -
23/09 kl 04 2 15 4 -
23/09 kl 05 -25 -11 -23 -
23/09 kl 06 -34 -19 -34 -
23/09 kl 07 -23 -6 -24 -
23/09 kl 08 3 20 2 -
23/09 kl 09 37 56 37 -
23/09 kl 10 71 91 72 -
23/09 kl 11 98 118 97 -
23/09 kl 12 108 131 107 -
23/09 kl 13 97 122 99 -
23/09 kl 14 69 95 69 -
23/09 kl 15 34 61 33 -
23/09 kl 16 -1 26 -1 -
23/09 kl 17 -33 -3 -31 -
23/09 kl 18 -48 -16 -45 -
23/09 kl 19 -40 -8 -38 -
23/09 kl 20 -18 18 -14 -
23/09 kl 21 19 53 23 -
23/09 kl 22 56 90 61 -
23/09 kl 23 84 120 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 127 131 133 112
Laveste vannstand -17 -31 -48 -77 -93
Avvik gult nivå -44 -21 -17 -15 -36
Avvik orange nivå -59 -36 -32 -30 -51
Avvik rødt nivå -76 -53 -49 -47 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm