Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/09 kl 00 97 133 102 -
24/09 kl 01 91 127 95 -
24/09 kl 02 61 97 68 -
24/09 kl 03 22 56 26 -
24/09 kl 04 -17 15 -14 -
24/09 kl 05 -55 -22 -50 -
24/09 kl 06 -77 -47 -74 -
24/09 kl 07 -76 -47 -74 -
24/09 kl 08 -55 -27 -52 -
24/09 kl 09 -21 6 -18 -
24/09 kl 10 20 45 22 -
24/09 kl 11 57 80 58 -
24/09 kl 12 79 101 80 -
24/09 kl 13 81 101 82 -
24/09 kl 14 61 81 65 -
24/09 kl 15 26 44 31 -
24/09 kl 16 -15 4 -12 -
24/09 kl 17 -51 -34 -47 -
24/09 kl 18 -73 -59 -69 -
24/09 kl 19 -77 -62 -73 -
24/09 kl 20 -58 -44 -54 -
24/09 kl 21 -22 -8 -18 -
24/09 kl 22 19 33 24 -
24/09 kl 23 59 74 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 127 131 133 112
Laveste vannstand -17 -31 -48 -77 -93
Avvik gult nivå -44 -21 -17 -15 -36
Avvik orange nivå -59 -36 -32 -30 -51
Avvik rødt nivå -76 -53 -49 -47 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm