Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 90 0 90 -
25/09 kl 01 94 1 95 -
25/09 kl 02 76 -1 75 -
25/09 kl 03 40 -1 39 -
25/09 kl 04 -4 1 -3 -
25/09 kl 05 -46 -2 -48 -
25/09 kl 06 -77 0 -77 -
25/09 kl 07 -89 2 -87 -
25/09 kl 08 -77 1 -76 -
25/09 kl 09 -45 4 -41 -
25/09 kl 10 -1 3 2 -
25/09 kl 11 43 3 46 -
25/09 kl 12 77 6 83 -
25/09 kl 13 90 4 94 -
25/09 kl 14 81 5 86 -
25/09 kl 15 52 5 57 -
25/09 kl 16 10 2 12 -
25/09 kl 17 -32 4 -28 -
25/09 kl 18 -65 2 -63 -
25/09 kl 19 -80 0 -80 -
25/09 kl 20 -72 0 -72 -
25/09 kl 21 -42 -1 -43 -
25/09 kl 22 1 -2 -1 -
25/09 kl 23 47 -1 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 122 124 102 95
Laveste vannstand -13 -21 -45 -74 -87
Avvik gult nivå -45 -26 -24 -46 -53
Avvik orange nivå -60 -41 -39 -61 -68
Avvik rødt nivå -77 -58 -56 -78 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm