Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 85 99 90 -
25/09 kl 01 89 104 95 -
25/09 kl 02 71 86 75 -
25/09 kl 03 34 50 39 -
25/09 kl 04 -9 9 -3 -
25/09 kl 05 -50 -33 -48 -
25/09 kl 06 -83 -62 -77 -
25/09 kl 07 -93 -73 -87 -
25/09 kl 08 -81 -62 -76 -
25/09 kl 09 -50 -27 -41 -
25/09 kl 10 -3 18 2 -
25/09 kl 11 39 62 46 -
25/09 kl 12 74 100 83 -
25/09 kl 13 86 112 94 -
25/09 kl 14 76 103 86 -
25/09 kl 15 48 76 57 -
25/09 kl 16 5 33 12 -
25/09 kl 17 -39 -9 -28 -
25/09 kl 18 -72 -40 -63 -
25/09 kl 19 -87 -58 -80 -
25/09 kl 20 -80 -48 -72 -
25/09 kl 21 -50 -14 -43 -
25/09 kl 22 -8 26 -1 -
25/09 kl 23 37 75 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 127 131 133 112
Laveste vannstand -17 -31 -48 -77 -93
Avvik gult nivå -44 -21 -17 -15 -36
Avvik orange nivå -59 -36 -32 -30 -51
Avvik rødt nivå -76 -53 -49 -47 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm