Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 149 45 194 197
21/09 kl 02 124 47 171 174
21/09 kl 03 101 47 148 152
21/09 kl 04 86 46 132 136
21/09 kl 05 85 46 131 135
21/09 kl 06 96 48 144 145
21/09 kl 07 118 48 166 165
21/09 kl 08 144 46 190 188
21/09 kl 09 168 45 213 212
21/09 kl 10 184 45 229 226
21/09 kl 11 188 42 230 225
21/09 kl 12 179 40 219 217
21/09 kl 13 158 40 198 197
21/09 kl 14 134 40 174 167
21/09 kl 15 110 35 145 139
21/09 kl 16 92 35 127 -
21/09 kl 17 87 35 122 -
21/09 kl 18 97 33 130 -
21/09 kl 19 118 34 152 -
21/09 kl 20 146 34 180 -
21/09 kl 21 174 33 207 -
21/09 kl 22 195 35 230 -
21/09 kl 23 203 35 238 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 257 259 237 230
Laveste vannstand 122 114 90 61 48
Avvik gult nivå -45 -26 -24 -46 -53
Avvik orange nivå -60 -41 -39 -61 -68
Avvik rødt nivå -77 -58 -56 -78 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm