Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 01 194 194 194 197
21/09 kl 02 170 176 171 174
21/09 kl 03 147 151 148 152
21/09 kl 04 129 133 132 136
21/09 kl 05 130 135 131 135
21/09 kl 06 140 145 144 145
21/09 kl 07 164 169 166 165
21/09 kl 08 190 194 190 188
21/09 kl 09 212 216 213 212
21/09 kl 10 226 230 229 226
21/09 kl 11 230 233 230 225
21/09 kl 12 216 219 219 217
21/09 kl 13 195 199 198 197
21/09 kl 14 171 175 174 167
21/09 kl 15 144 148 145 139
21/09 kl 16 123 127 127 -
21/09 kl 17 118 123 122 -
21/09 kl 18 129 133 130 -
21/09 kl 19 149 152 152 -
21/09 kl 20 173 180 180 -
21/09 kl 21 203 207 207 -
21/09 kl 22 225 230 230 -
21/09 kl 23 228 239 238 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 262 266 268 247
Laveste vannstand 118 104 87 58 42
Avvik gult nivå -44 -21 -17 -15 -36
Avvik orange nivå -59 -36 -32 -30 -51
Avvik rødt nivå -76 -53 -49 -47 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm