Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
21/09 kl 00 218 - 217 216
21/09 kl 01 197 194 193 191
21/09 kl 02 174 171 170 168
21/09 kl 03 152 148 148 147
21/09 kl 04 136 132 132 132
21/09 kl 05 135 131 131 130
21/09 kl 06 145 144 144 144
21/09 kl 07 165 166 166 165
21/09 kl 08 188 190 190 189
21/09 kl 09 212 213 214 213
21/09 kl 10 226 229 230 228
21/09 kl 11 225 230 231 229
21/09 kl 12 217 219 221 218
21/09 kl 13 197 198 200 196
21/09 kl 14 167 174 175 170
21/09 kl 15 139 145 146 142
21/09 kl 16 - 127 127 123
21/09 kl 17 - 122 122 119
21/09 kl 18 - 130 129 125
21/09 kl 19 - 152 150 146
21/09 kl 20 - 180 178 175
21/09 kl 21 - 207 204 201
21/09 kl 22 - 230 225 224
21/09 kl 23 - 238 233 233

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 238 257 259 237 230
Max. fra modell: 20/09 12 233 258 260 243 231
Max. fra modell: 20/09 00 233 257 260 256 232
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm