Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 01 45 45 45 48
21/09 kl 02 46 52 47 50
21/09 kl 03 46 50 47 51
21/09 kl 04 43 47 46 50
21/09 kl 05 45 50 46 50
21/09 kl 06 44 49 48 49
21/09 kl 07 46 51 48 47
21/09 kl 08 46 50 46 44
21/09 kl 09 44 48 45 44
21/09 kl 10 42 46 45 42
21/09 kl 11 42 45 42 37
21/09 kl 12 37 40 40 38
21/09 kl 13 37 41 40 39
21/09 kl 14 37 41 40 33
21/09 kl 15 34 38 35 29
21/09 kl 16 31 35 35 -
21/09 kl 17 31 36 35 -
21/09 kl 18 32 36 33 -
21/09 kl 19 31 34 34 -
21/09 kl 20 27 34 34 -
21/09 kl 21 29 33 33 -
21/09 kl 22 30 35 35 -
21/09 kl 23 25 36 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 48 47 15 6
Laveste værets virkning 33 35 16 -1 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm