Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 195 35 230 -
22/09 kl 01 173 37 210 -
22/09 kl 02 143 37 180 -
22/09 kl 03 113 39 152 -
22/09 kl 04 87 41 128 -
22/09 kl 05 73 41 114 -
22/09 kl 06 76 43 119 -
22/09 kl 07 94 43 137 -
22/09 kl 08 123 43 166 -
22/09 kl 09 155 43 198 -
22/09 kl 10 182 43 225 -
22/09 kl 11 197 45 242 -
22/09 kl 12 197 45 242 -
22/09 kl 13 181 44 225 -
22/09 kl 14 154 46 200 -
22/09 kl 15 124 48 172 -
22/09 kl 16 96 45 141 -
22/09 kl 17 79 47 126 -
22/09 kl 18 79 48 127 -
22/09 kl 19 96 46 142 -
22/09 kl 20 125 47 172 -
22/09 kl 21 159 47 206 -
22/09 kl 22 191 46 237 -
22/09 kl 23 210 47 257 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 257 259 237 230
Laveste vannstand 122 114 90 61 48
Avvik gult nivå -45 -26 -24 -46 -53
Avvik orange nivå -60 -41 -39 -61 -68
Avvik rødt nivå -77 -58 -56 -78 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm