Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 225 233 230 -
22/09 kl 01 202 209 210 -
22/09 kl 02 169 182 180 -
22/09 kl 03 144 152 152 -
22/09 kl 04 121 128 128 -
22/09 kl 05 104 116 114 -
22/09 kl 06 109 118 119 -
22/09 kl 07 129 138 137 -
22/09 kl 08 157 166 166 -
22/09 kl 09 188 199 198 -
22/09 kl 10 218 228 225 -
22/09 kl 11 236 245 242 -
22/09 kl 12 235 244 242 -
22/09 kl 13 219 228 225 -
22/09 kl 14 195 203 200 -
22/09 kl 15 163 173 172 -
22/09 kl 16 136 143 141 -
22/09 kl 17 120 128 126 -
22/09 kl 18 120 129 127 -
22/09 kl 19 138 146 142 -
22/09 kl 20 169 177 172 -
22/09 kl 21 202 212 206 -
22/09 kl 22 234 243 237 -
22/09 kl 23 254 262 257 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 262 266 268 247
Laveste vannstand 118 104 87 58 42
Avvik gult nivå -44 -21 -17 -15 -36
Avvik orange nivå -59 -36 -32 -30 -51
Avvik rødt nivå -76 -53 -49 -47 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm