Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
22/09 kl 00 - 230 225 225
22/09 kl 01 - 210 205 205
22/09 kl 02 - 180 177 176
22/09 kl 03 - 152 148 148
22/09 kl 04 - 128 124 125
22/09 kl 05 - 114 110 111
22/09 kl 06 - 119 116 117
22/09 kl 07 - 137 135 136
22/09 kl 08 - 166 162 163
22/09 kl 09 - 198 196 196
22/09 kl 10 - 225 224 223
22/09 kl 11 - 242 240 240
22/09 kl 12 - 242 240 239
22/09 kl 13 - 225 224 223
22/09 kl 14 - 200 199 198
22/09 kl 15 - 172 170 169
22/09 kl 16 - 141 142 140
22/09 kl 17 - 126 126 124
22/09 kl 18 - 127 126 124
22/09 kl 19 - 142 142 140
22/09 kl 20 - 172 172 170
22/09 kl 21 - 206 206 205
22/09 kl 22 - 237 237 235
22/09 kl 23 - 257 258 257

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 238 257 259 237 230
Max. fra modell: 20/09 12 233 258 260 243 231
Max. fra modell: 20/09 00 233 257 260 256 232
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm