Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 212 47 259 -
23/09 kl 01 196 46 242 -
23/09 kl 02 166 45 211 -
23/09 kl 03 130 45 175 -
23/09 kl 04 95 44 139 -
23/09 kl 05 70 42 112 -
23/09 kl 06 62 39 101 -
23/09 kl 07 73 38 111 -
23/09 kl 08 100 37 137 -
23/09 kl 09 136 36 172 -
23/09 kl 10 172 35 207 -
23/09 kl 11 199 33 232 -
23/09 kl 12 210 32 242 -
23/09 kl 13 202 32 234 -
23/09 kl 14 176 28 204 -
23/09 kl 15 141 27 168 -
23/09 kl 16 107 27 134 -
23/09 kl 17 80 24 104 -
23/09 kl 18 68 22 90 -
23/09 kl 19 76 21 97 -
23/09 kl 20 102 19 121 -
23/09 kl 21 139 19 158 -
23/09 kl 22 178 18 196 -
23/09 kl 23 209 16 225 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 257 259 237 230
Laveste vannstand 122 114 90 61 48
Avvik gult nivå -45 -26 -24 -46 -53
Avvik orange nivå -60 -41 -39 -61 -68
Avvik rødt nivå -77 -58 -56 -78 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm