Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 255 266 259 -
23/09 kl 01 239 249 242 -
23/09 kl 02 209 219 211 -
23/09 kl 03 173 186 175 -
23/09 kl 04 137 150 139 -
23/09 kl 05 110 124 112 -
23/09 kl 06 101 116 101 -
23/09 kl 07 112 129 111 -
23/09 kl 08 138 155 137 -
23/09 kl 09 172 191 172 -
23/09 kl 10 206 226 207 -
23/09 kl 11 233 253 232 -
23/09 kl 12 243 266 242 -
23/09 kl 13 232 257 234 -
23/09 kl 14 204 230 204 -
23/09 kl 15 169 196 168 -
23/09 kl 16 134 161 134 -
23/09 kl 17 102 132 104 -
23/09 kl 18 87 119 90 -
23/09 kl 19 95 127 97 -
23/09 kl 20 117 153 121 -
23/09 kl 21 154 188 158 -
23/09 kl 22 191 225 196 -
23/09 kl 23 219 255 225 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 262 266 268 247
Laveste vannstand 118 104 87 58 42
Avvik gult nivå -44 -21 -17 -15 -36
Avvik orange nivå -59 -36 -32 -30 -51
Avvik rødt nivå -76 -53 -49 -47 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm