Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
23/09 kl 00 - 259 260 260
23/09 kl 01 - 242 241 242
23/09 kl 02 - 211 212 213
23/09 kl 03 - 175 177 179
23/09 kl 04 - 139 140 143
23/09 kl 05 - 112 114 117
23/09 kl 06 - 101 105 110
23/09 kl 07 - 111 117 122
23/09 kl 08 - 137 143 149
23/09 kl 09 - 172 177 185
23/09 kl 10 - 207 212 221
23/09 kl 11 - 232 238 249
23/09 kl 12 - 242 248 260
23/09 kl 13 - 234 240 253
23/09 kl 14 - 204 211 224
23/09 kl 15 - 168 175 187
23/09 kl 16 - 134 141 154
23/09 kl 17 - 104 110 124
23/09 kl 18 - 90 97 109
23/09 kl 19 - 97 104 116
23/09 kl 20 - 121 128 141
23/09 kl 21 - 158 164 176
23/09 kl 22 - 196 201 214
23/09 kl 23 - 225 230 243

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 238 257 259 237 230
Max. fra modell: 20/09 12 233 258 260 243 231
Max. fra modell: 20/09 00 233 257 260 256 232
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm