Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/09 kl 00 43 54 47 -
23/09 kl 01 43 53 46 -
23/09 kl 02 43 53 45 -
23/09 kl 03 43 56 45 -
23/09 kl 04 42 55 44 -
23/09 kl 05 40 54 42 -
23/09 kl 06 39 54 39 -
23/09 kl 07 39 56 38 -
23/09 kl 08 38 55 37 -
23/09 kl 09 36 55 36 -
23/09 kl 10 34 54 35 -
23/09 kl 11 34 54 33 -
23/09 kl 12 33 56 32 -
23/09 kl 13 30 55 32 -
23/09 kl 14 28 54 28 -
23/09 kl 15 28 55 27 -
23/09 kl 16 27 54 27 -
23/09 kl 17 22 52 24 -
23/09 kl 18 19 51 22 -
23/09 kl 19 19 51 21 -
23/09 kl 20 15 51 19 -
23/09 kl 21 15 49 19 -
23/09 kl 22 13 47 18 -
23/09 kl 23 10 46 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 48 47 15 6
Laveste værets virkning 33 35 16 -1 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm