Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 222 15 237 -
24/09 kl 01 216 14 230 -
24/09 kl 02 190 13 203 -
24/09 kl 03 151 10 161 -
24/09 kl 04 111 10 121 -
24/09 kl 05 76 9 85 -
24/09 kl 06 55 6 61 -
24/09 kl 07 56 5 61 -
24/09 kl 08 78 5 83 -
24/09 kl 09 114 3 117 -
24/09 kl 10 155 2 157 -
24/09 kl 11 192 1 193 -
24/09 kl 12 215 0 215 -
24/09 kl 13 217 0 217 -
24/09 kl 14 198 2 200 -
24/09 kl 15 164 2 166 -
24/09 kl 16 124 -1 123 -
24/09 kl 17 88 0 88 -
24/09 kl 18 65 1 66 -
24/09 kl 19 62 0 62 -
24/09 kl 20 81 0 81 -
24/09 kl 21 117 0 117 -
24/09 kl 22 159 0 159 -
24/09 kl 23 199 1 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 257 259 237 230
Laveste vannstand 122 114 90 61 48
Avvik gult nivå -45 -26 -24 -46 -53
Avvik orange nivå -60 -41 -39 -61 -68
Avvik rødt nivå -77 -58 -56 -78 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm