Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/09 kl 00 232 268 237 -
24/09 kl 01 226 262 230 -
24/09 kl 02 196 232 203 -
24/09 kl 03 157 191 161 -
24/09 kl 04 118 150 121 -
24/09 kl 05 80 113 85 -
24/09 kl 06 58 88 61 -
24/09 kl 07 59 88 61 -
24/09 kl 08 80 108 83 -
24/09 kl 09 114 141 117 -
24/09 kl 10 155 180 157 -
24/09 kl 11 192 215 193 -
24/09 kl 12 214 236 215 -
24/09 kl 13 216 236 217 -
24/09 kl 14 196 216 200 -
24/09 kl 15 161 179 166 -
24/09 kl 16 120 139 123 -
24/09 kl 17 84 101 88 -
24/09 kl 18 62 76 66 -
24/09 kl 19 58 73 62 -
24/09 kl 20 77 91 81 -
24/09 kl 21 113 127 117 -
24/09 kl 22 154 168 159 -
24/09 kl 23 194 209 200 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 262 266 268 247
Laveste vannstand 118 104 87 58 42
Avvik gult nivå -44 -21 -17 -15 -36
Avvik orange nivå -59 -36 -32 -30 -51
Avvik rødt nivå -76 -53 -49 -47 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm