Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
24/09 kl 00 - 237 243 256
24/09 kl 01 - 230 236 249
24/09 kl 02 - 203 208 221
24/09 kl 03 - 161 168 179
24/09 kl 04 - 121 127 138
24/09 kl 05 - 85 91 102
24/09 kl 06 - 61 69 78
24/09 kl 07 - 61 68 77
24/09 kl 08 - 83 90 98
24/09 kl 09 - 117 122 132
24/09 kl 10 - 157 160 172
24/09 kl 11 - 193 197 208
24/09 kl 12 - 215 219 228
24/09 kl 13 - 217 220 229
24/09 kl 14 - 200 201 210
24/09 kl 15 - 166 166 174
24/09 kl 16 - 123 126 132
24/09 kl 17 - 88 90 96
24/09 kl 18 - 66 66 72
24/09 kl 19 - 62 63 67
24/09 kl 20 - 81 83 86
24/09 kl 21 - 117 119 122
24/09 kl 22 - 159 160 163
24/09 kl 23 - 200 201 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 238 257 259 237 230
Max. fra modell: 20/09 12 233 258 260 243 231
Max. fra modell: 20/09 00 233 257 260 256 232
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm