Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/09 kl 00 10 46 15 -
24/09 kl 01 10 46 14 -
24/09 kl 02 6 42 13 -
24/09 kl 03 6 40 10 -
24/09 kl 04 7 39 10 -
24/09 kl 05 4 37 9 -
24/09 kl 06 3 33 6 -
24/09 kl 07 3 32 5 -
24/09 kl 08 2 30 5 -
24/09 kl 09 0 27 3 -
24/09 kl 10 0 25 2 -
24/09 kl 11 0 23 1 -
24/09 kl 12 -1 21 0 -
24/09 kl 13 -1 19 0 -
24/09 kl 14 -2 18 2 -
24/09 kl 15 -3 15 2 -
24/09 kl 16 -4 15 -1 -
24/09 kl 17 -4 13 0 -
24/09 kl 18 -3 11 1 -
24/09 kl 19 -4 11 0 -
24/09 kl 20 -4 10 0 -
24/09 kl 21 -4 10 0 -
24/09 kl 22 -5 9 0 -
24/09 kl 23 -5 10 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 48 47 15 6
Laveste værets virkning 33 35 16 -1 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm