Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 225 0 225 -
25/09 kl 01 229 1 230 -
25/09 kl 02 211 -1 210 -
25/09 kl 03 175 -1 174 -
25/09 kl 04 131 1 132 -
25/09 kl 05 89 -2 87 -
25/09 kl 06 58 0 58 -
25/09 kl 07 46 2 48 -
25/09 kl 08 58 1 59 -
25/09 kl 09 90 4 94 -
25/09 kl 10 134 3 137 -
25/09 kl 11 178 3 181 -
25/09 kl 12 212 6 218 -
25/09 kl 13 225 4 229 -
25/09 kl 14 216 5 221 -
25/09 kl 15 187 5 192 -
25/09 kl 16 145 2 147 -
25/09 kl 17 103 4 107 -
25/09 kl 18 70 2 72 -
25/09 kl 19 55 0 55 -
25/09 kl 20 63 0 63 -
25/09 kl 21 93 -1 92 -
25/09 kl 22 136 -2 134 -
25/09 kl 23 182 -1 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 257 259 237 230
Laveste vannstand 122 114 90 61 48
Avvik gult nivå -45 -26 -24 -46 -53
Avvik orange nivå -60 -41 -39 -61 -68
Avvik rødt nivå -77 -58 -56 -78 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm