Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 220 234 225 -
25/09 kl 01 224 239 230 -
25/09 kl 02 206 221 210 -
25/09 kl 03 169 185 174 -
25/09 kl 04 126 144 132 -
25/09 kl 05 85 102 87 -
25/09 kl 06 52 73 58 -
25/09 kl 07 42 62 48 -
25/09 kl 08 54 73 59 -
25/09 kl 09 85 108 94 -
25/09 kl 10 132 153 137 -
25/09 kl 11 174 197 181 -
25/09 kl 12 209 235 218 -
25/09 kl 13 221 247 229 -
25/09 kl 14 211 238 221 -
25/09 kl 15 183 211 192 -
25/09 kl 16 140 168 147 -
25/09 kl 17 96 126 107 -
25/09 kl 18 63 95 72 -
25/09 kl 19 48 77 55 -
25/09 kl 20 55 87 63 -
25/09 kl 21 85 121 92 -
25/09 kl 22 127 161 134 -
25/09 kl 23 172 210 181 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 262 266 268 247
Laveste vannstand 118 104 87 58 42
Avvik gult nivå -44 -21 -17 -15 -36
Avvik orange nivå -59 -36 -32 -30 -51
Avvik rødt nivå -76 -53 -49 -47 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm