Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
25/09 kl 00 - 225 227 228
25/09 kl 01 - 230 231 232
25/09 kl 02 - 210 211 -
25/09 kl 03 - 174 175 -
25/09 kl 04 - 132 130 -
25/09 kl 05 - 87 87 -
25/09 kl 06 - 58 57 -
25/09 kl 07 - 48 44 -
25/09 kl 08 - 59 55 -
25/09 kl 09 - 94 88 -
25/09 kl 10 - 137 133 -
25/09 kl 11 - 181 176 -
25/09 kl 12 - 218 210 -
25/09 kl 13 - 229 223 -
25/09 kl 14 - 221 - -
25/09 kl 15 - 192 - -
25/09 kl 16 - 147 - -
25/09 kl 17 - 107 - -
25/09 kl 18 - 72 - -
25/09 kl 19 - 55 - -
25/09 kl 20 - 63 - -
25/09 kl 21 - 92 - -
25/09 kl 22 - 134 - -
25/09 kl 23 - 181 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 238 257 259 237 230
Max. fra modell: 20/09 12 233 258 260 243 231
Max. fra modell: 20/09 00 233 257 260 256 232
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm