Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 -5 9 0 -
25/09 kl 01 -5 10 1 -
25/09 kl 02 -5 10 -1 -
25/09 kl 03 -6 10 -1 -
25/09 kl 04 -5 13 1 -
25/09 kl 05 -4 13 -2 -
25/09 kl 06 -6 15 0 -
25/09 kl 07 -4 16 2 -
25/09 kl 08 -4 15 1 -
25/09 kl 09 -5 18 4 -
25/09 kl 10 -2 19 3 -
25/09 kl 11 -4 19 3 -
25/09 kl 12 -3 23 6 -
25/09 kl 13 -4 22 4 -
25/09 kl 14 -5 22 5 -
25/09 kl 15 -4 24 5 -
25/09 kl 16 -5 23 2 -
25/09 kl 17 -7 23 4 -
25/09 kl 18 -7 25 2 -
25/09 kl 19 -7 22 0 -
25/09 kl 20 -8 24 0 -
25/09 kl 21 -8 28 -1 -
25/09 kl 22 -9 25 -2 -
25/09 kl 23 -10 28 -1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 48 47 15 6
Laveste værets virkning 33 35 16 -1 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm