Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 120 38 158 164
21/09 kl 02 99 40 139 140
21/09 kl 03 90 37 127 129
21/09 kl 04 96 39 135 131
21/09 kl 05 114 36 150 150
21/09 kl 06 141 38 179 178
21/09 kl 07 169 40 209 203
21/09 kl 08 193 35 228 228
21/09 kl 09 205 33 238 240
21/09 kl 10 201 35 236 238
21/09 kl 11 185 35 220 221
21/09 kl 12 159 33 192 198
21/09 kl 13 132 34 166 165
21/09 kl 14 109 34 143 141
21/09 kl 15 98 32 130 124
21/09 kl 16 101 31 132 -
21/09 kl 17 118 32 150 -
21/09 kl 18 145 34 179 -
21/09 kl 19 175 33 208 -
21/09 kl 20 203 34 237 -
21/09 kl 21 218 35 253 -
21/09 kl 22 217 35 252 -
21/09 kl 23 200 37 237 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 271 241 249 254
Laveste vannstand 127 117 81 60 56
Avvik gult nivå -59 -41 -71 -63 -58
Avvik orange nivå -74 -56 -86 -78 -73
Avvik rødt nivå -92 -74 -104 -96 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm