Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 171 39 210 -
22/09 kl 01 137 38 175 -
22/09 kl 02 105 39 144 -
22/09 kl 03 84 39 123 -
22/09 kl 04 79 38 117 -
22/09 kl 05 91 40 131 -
22/09 kl 06 117 39 156 -
22/09 kl 07 150 42 192 -
22/09 kl 08 185 40 225 -
22/09 kl 09 210 41 251 -
22/09 kl 10 218 42 260 -
22/09 kl 11 208 43 251 -
22/09 kl 12 183 46 229 -
22/09 kl 13 150 44 194 -
22/09 kl 14 118 44 162 -
22/09 kl 15 94 44 138 -
22/09 kl 16 86 43 129 -
22/09 kl 17 96 44 140 -
22/09 kl 18 120 42 162 -
22/09 kl 19 155 42 197 -
22/09 kl 20 192 40 232 -
22/09 kl 21 220 40 260 -
22/09 kl 22 231 40 271 -
22/09 kl 23 222 37 259 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 271 241 249 254
Laveste vannstand 127 117 81 60 56
Avvik gult nivå -59 -41 -71 -63 -58
Avvik orange nivå -74 -56 -86 -78 -73
Avvik rødt nivå -92 -74 -104 -96 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm