Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 196 36 232 -
23/09 kl 01 159 34 193 -
23/09 kl 02 120 31 151 -
23/09 kl 03 87 29 116 -
23/09 kl 04 70 26 96 -
23/09 kl 05 72 25 97 -
23/09 kl 06 93 21 114 -
23/09 kl 07 127 19 146 -
23/09 kl 08 168 16 184 -
23/09 kl 09 205 15 220 -
23/09 kl 10 227 14 241 -
23/09 kl 11 227 12 239 -
23/09 kl 12 207 11 218 -
23/09 kl 13 173 9 182 -
23/09 kl 14 134 8 142 -
23/09 kl 15 99 6 105 -
23/09 kl 16 78 5 83 -
23/09 kl 17 78 3 81 -
23/09 kl 18 97 1 98 -
23/09 kl 19 131 2 133 -
23/09 kl 20 173 2 175 -
23/09 kl 21 213 1 214 -
23/09 kl 22 238 2 240 -
23/09 kl 23 240 1 241 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 271 241 249 254
Laveste vannstand 127 117 81 60 56
Avvik gult nivå -59 -41 -71 -63 -58
Avvik orange nivå -74 -56 -86 -78 -73
Avvik rødt nivå -92 -74 -104 -96 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm