Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 220 1 221 -
24/09 kl 01 184 0 184 -
24/09 kl 02 140 2 142 -
24/09 kl 03 98 2 100 -
24/09 kl 04 69 0 69 -
24/09 kl 05 60 0 60 -
24/09 kl 06 72 0 72 -
24/09 kl 07 103 1 104 -
24/09 kl 08 146 -2 144 -
24/09 kl 09 191 -3 188 -
24/09 kl 10 226 -3 223 -
24/09 kl 11 239 -4 235 -
24/09 kl 12 229 -2 227 -
24/09 kl 13 198 -2 196 -
24/09 kl 14 155 -3 152 -
24/09 kl 15 112 -3 109 -
24/09 kl 16 79 -3 76 -
24/09 kl 17 67 -3 64 -
24/09 kl 18 77 -3 74 -
24/09 kl 19 107 -3 104 -
24/09 kl 20 149 0 149 -
24/09 kl 21 196 0 196 -
24/09 kl 22 234 -1 233 -
24/09 kl 23 251 -2 249 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 271 241 249 254
Laveste vannstand 127 117 81 60 56
Avvik gult nivå -59 -41 -71 -63 -58
Avvik orange nivå -74 -56 -86 -78 -73
Avvik rødt nivå -92 -74 -104 -96 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm