Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 241 0 241 -
25/09 kl 01 210 2 212 -
25/09 kl 02 164 3 167 -
25/09 kl 03 116 3 119 -
25/09 kl 04 76 4 80 -
25/09 kl 05 55 8 63 -
25/09 kl 06 57 12 69 -
25/09 kl 07 81 14 95 -
25/09 kl 08 121 13 134 -
25/09 kl 09 170 13 183 -
25/09 kl 10 216 11 227 -
25/09 kl 11 243 10 253 -
25/09 kl 12 244 10 254 -
25/09 kl 13 221 8 229 -
25/09 kl 14 180 6 186 -
25/09 kl 15 133 2 135 -
25/09 kl 16 90 0 90 -
25/09 kl 17 64 -4 60 -
25/09 kl 18 63 -7 56 -
25/09 kl 19 84 -7 77 -
25/09 kl 20 123 -10 113 -
25/09 kl 21 172 -11 161 -
25/09 kl 22 220 -12 208 -
25/09 kl 23 251 -11 240 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 271 241 249 254
Laveste vannstand 127 117 81 60 56
Avvik gult nivå -59 -41 -71 -63 -58
Avvik orange nivå -74 -56 -86 -78 -73
Avvik rødt nivå -92 -74 -104 -96 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm