Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 85 36 121 -
22/09 kl 01 79 34 113 -
22/09 kl 02 56 36 92 -
22/09 kl 03 20 33 53 -
22/09 kl 04 -21 35 14 -
22/09 kl 05 -56 33 -23 -
22/09 kl 06 -76 33 -43 -
22/09 kl 07 -77 33 -44 -
22/09 kl 08 -58 32 -26 -
22/09 kl 09 -24 31 7 -
22/09 kl 10 17 30 47 -
22/09 kl 11 55 32 87 -
22/09 kl 12 77 33 110 -
22/09 kl 13 80 34 114 -
22/09 kl 14 64 36 100 -
22/09 kl 15 33 37 70 -
22/09 kl 16 -6 42 36 -
22/09 kl 17 -44 43 -1 -
22/09 kl 18 -69 46 -23 -
22/09 kl 19 -75 47 -28 -
22/09 kl 20 -59 50 -9 -
22/09 kl 21 -24 50 26 -
22/09 kl 22 19 51 70 -
22/09 kl 23 62 53 115 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 121 149 133 123
Laveste vannstand -28 -44 -46 -82 -108
Avvik gult nivå -63 -51 -23 -39 -49
Avvik orange nivå -79 -67 -39 -55 -65
Avvik rødt nivå -92 -80 -52 -68 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm