Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 68 12 80 -
25/09 kl 01 104 9 113 -
25/09 kl 02 115 8 123 -
25/09 kl 03 100 6 106 -
25/09 kl 04 62 7 69 -
25/09 kl 05 9 5 14 -
25/09 kl 06 -46 3 -43 -
25/09 kl 07 -90 3 -87 -
25/09 kl 08 -110 2 -108 -
25/09 kl 09 -102 4 -98 -
25/09 kl 10 -68 4 -64 -
25/09 kl 11 -14 2 -12 -
25/09 kl 12 43 3 46 -
25/09 kl 13 89 4 93 -
25/09 kl 14 111 4 115 -
25/09 kl 15 106 5 111 -
25/09 kl 16 77 5 82 -
25/09 kl 17 30 8 38 -
25/09 kl 18 -25 7 -18 -
25/09 kl 19 -72 6 -66 -
25/09 kl 20 -98 6 -92 -
25/09 kl 21 -96 3 -93 -
25/09 kl 22 -67 2 -65 -
25/09 kl 23 -16 2 -14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 121 149 133 123
Laveste vannstand -28 -44 -46 -82 -108
Avvik gult nivå -63 -51 -23 -39 -49
Avvik orange nivå -79 -67 -39 -55 -65
Avvik rødt nivå -92 -80 -52 -68 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm