Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/09 kl 01 222 43 265 259
21/09 kl 02 194 43 237 233
21/09 kl 03 160 44 204 202
21/09 kl 04 128 44 172 171
21/09 kl 05 107 43 150 149
21/09 kl 06 102 42 144 143
21/09 kl 07 114 42 156 155
21/09 kl 08 139 42 181 182
21/09 kl 09 172 43 215 215
21/09 kl 10 205 43 248 247
21/09 kl 11 229 42 271 270
21/09 kl 12 236 41 277 277
21/09 kl 13 228 41 269 269
21/09 kl 14 205 41 246 247
21/09 kl 15 173 42 215 214
21/09 kl 16 140 39 179 -
21/09 kl 17 114 38 152 -
21/09 kl 18 104 36 140 -
21/09 kl 19 112 37 149 -
21/09 kl 20 137 37 174 -
21/09 kl 21 172 36 208 -
21/09 kl 22 210 35 245 -
21/09 kl 23 240 33 273 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 289 317 301 291
Laveste vannstand 140 124 122 86 60
Avvik gult nivå -63 -51 -23 -39 -49
Avvik orange nivå -79 -67 -39 -55 -65
Avvik rødt nivå -92 -80 -52 -68 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm