Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 01 265 265 265 259
21/09 kl 02 235 239 237 233
21/09 kl 03 206 210 204 202
21/09 kl 04 170 179 172 171
21/09 kl 05 147 153 150 149
21/09 kl 06 142 147 144 143
21/09 kl 07 151 156 156 155
21/09 kl 08 180 185 181 182
21/09 kl 09 213 219 215 215
21/09 kl 10 248 253 248 247
21/09 kl 11 269 273 271 270
21/09 kl 12 275 280 277 277
21/09 kl 13 268 272 269 269
21/09 kl 14 243 249 246 247
21/09 kl 15 215 219 215 214
21/09 kl 16 179 182 179 -
21/09 kl 17 151 155 152 -
21/09 kl 18 140 143 140 -
21/09 kl 19 149 155 149 -
21/09 kl 20 173 178 174 -
21/09 kl 21 204 210 208 -
21/09 kl 22 243 248 245 -
21/09 kl 23 269 277 273 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 290 320 322 307
Laveste vannstand 140 114 115 84 59
Avvik gult nivå -60 -50 -20 -18 -33
Avvik orange nivå -76 -66 -36 -34 -49
Avvik rødt nivå -89 -79 -49 -47 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm