Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
21/09 kl 00 274 - 280 278
21/09 kl 01 259 265 265 263
21/09 kl 02 233 237 235 234
21/09 kl 03 202 204 204 203
21/09 kl 04 171 172 171 170
21/09 kl 05 149 150 151 149
21/09 kl 06 143 144 144 142
21/09 kl 07 155 156 158 156
21/09 kl 08 182 181 181 179
21/09 kl 09 215 215 214 213
21/09 kl 10 247 248 248 245
21/09 kl 11 270 271 270 268
21/09 kl 12 277 277 277 274
21/09 kl 13 269 269 267 265
21/09 kl 14 247 246 247 242
21/09 kl 15 214 215 213 209
21/09 kl 16 - 179 179 174
21/09 kl 17 - 152 151 147
21/09 kl 18 - 140 141 138
21/09 kl 19 - 149 149 145
21/09 kl 20 - 174 174 170
21/09 kl 21 - 208 208 202
21/09 kl 22 - 245 244 241
21/09 kl 23 - 273 273 269

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 277 289 317 301 291
Max. fra modell: 20/09 12 280 285 313 310 295
Max. fra modell: 20/09 00 278 284 310 317 288
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm