Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/09 kl 01 43 43 43 37
21/09 kl 02 41 45 43 39
21/09 kl 03 46 50 44 42
21/09 kl 04 42 51 44 43
21/09 kl 05 40 46 43 42
21/09 kl 06 40 45 42 41
21/09 kl 07 37 42 42 41
21/09 kl 08 41 46 42 43
21/09 kl 09 41 47 43 43
21/09 kl 10 43 48 43 42
21/09 kl 11 40 44 42 41
21/09 kl 12 39 44 41 41
21/09 kl 13 40 44 41 41
21/09 kl 14 38 44 41 42
21/09 kl 15 42 46 42 41
21/09 kl 16 39 42 39 -
21/09 kl 17 37 41 38 -
21/09 kl 18 36 39 36 -
21/09 kl 19 37 43 37 -
21/09 kl 20 36 41 37 -
21/09 kl 21 32 38 36 -
21/09 kl 22 33 38 35 -
21/09 kl 23 29 37 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 53 53 30 12
Laveste værets virkning 33 30 30 10 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm