Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/09 kl 00 253 36 289 -
22/09 kl 01 247 34 281 -
22/09 kl 02 224 36 260 -
22/09 kl 03 188 33 221 -
22/09 kl 04 147 35 182 -
22/09 kl 05 112 33 145 -
22/09 kl 06 92 33 125 -
22/09 kl 07 91 33 124 -
22/09 kl 08 110 32 142 -
22/09 kl 09 144 31 175 -
22/09 kl 10 185 30 215 -
22/09 kl 11 223 32 255 -
22/09 kl 12 245 33 278 -
22/09 kl 13 248 34 282 -
22/09 kl 14 232 36 268 -
22/09 kl 15 201 37 238 -
22/09 kl 16 162 42 204 -
22/09 kl 17 124 43 167 -
22/09 kl 18 99 46 145 -
22/09 kl 19 93 47 140 -
22/09 kl 20 109 50 159 -
22/09 kl 21 144 50 194 -
22/09 kl 22 187 51 238 -
22/09 kl 23 230 53 283 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 289 317 301 291
Laveste vannstand 140 124 122 86 60
Avvik gult nivå -63 -51 -23 -39 -49
Avvik orange nivå -79 -67 -39 -55 -65
Avvik rødt nivå -92 -80 -52 -68 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm