Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 282 290 289 -
22/09 kl 01 276 284 281 -
22/09 kl 02 248 259 260 -
22/09 kl 03 213 222 221 -
22/09 kl 04 170 182 182 -
22/09 kl 05 137 147 145 -
22/09 kl 06 114 126 125 -
22/09 kl 07 115 125 124 -
22/09 kl 08 130 143 142 -
22/09 kl 09 166 176 175 -
22/09 kl 10 203 219 215 -
22/09 kl 11 247 260 255 -
22/09 kl 12 269 284 278 -
22/09 kl 13 272 286 282 -
22/09 kl 14 256 272 268 -
22/09 kl 15 227 242 238 -
22/09 kl 16 189 204 204 -
22/09 kl 17 152 169 167 -
22/09 kl 18 130 145 145 -
22/09 kl 19 122 141 140 -
22/09 kl 20 144 160 159 -
22/09 kl 21 179 198 194 -
22/09 kl 22 224 239 238 -
22/09 kl 23 267 284 283 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 290 320 322 307
Laveste vannstand 140 114 115 84 59
Avvik gult nivå -60 -50 -20 -18 -33
Avvik orange nivå -76 -66 -36 -34 -49
Avvik rødt nivå -89 -79 -49 -47 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm