Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
22/09 kl 00 0% 0% 0% 290
22/09 kl 01 0% 0% 0% 284
22/09 kl 02 0% 0% 0% 259
22/09 kl 03 0% 0% 0% 222
22/09 kl 04 0% 0% 0% 182
22/09 kl 05 0% 0% 0% 147
22/09 kl 06 0% 0% 0% 126
22/09 kl 07 0% 0% 0% 125
22/09 kl 08 0% 0% 0% 143
22/09 kl 09 0% 0% 0% 176
22/09 kl 10 0% 0% 0% 219
22/09 kl 11 0% 0% 0% 260
22/09 kl 12 0% 0% 0% 284
22/09 kl 13 0% 0% 0% 286
22/09 kl 14 0% 0% 0% 272
22/09 kl 15 0% 0% 0% 242
22/09 kl 16 0% 0% 0% 204
22/09 kl 17 0% 0% 0% 169
22/09 kl 18 0% 0% 0% 145
22/09 kl 19 0% 0% 0% 141
22/09 kl 20 0% 0% 0% 160
22/09 kl 21 0% 0% 0% 198
22/09 kl 22 0% 0% 0% 239
22/09 kl 23 0% 0% 0% 284

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm