Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
22/09 kl 00 - 289 285 284
22/09 kl 01 - 281 279 275
22/09 kl 02 - 260 257 254
22/09 kl 03 - 221 221 216
22/09 kl 04 - 182 181 178
22/09 kl 05 - 145 146 142
22/09 kl 06 - 125 125 122
22/09 kl 07 - 124 124 122
22/09 kl 08 - 142 142 139
22/09 kl 09 - 175 176 173
22/09 kl 10 - 215 215 212
22/09 kl 11 - 255 255 251
22/09 kl 12 - 278 278 274
22/09 kl 13 - 282 281 277
22/09 kl 14 - 268 266 263
22/09 kl 15 - 238 236 234
22/09 kl 16 - 204 201 197
22/09 kl 17 - 167 163 162
22/09 kl 18 - 145 141 137
22/09 kl 19 - 140 134 133
22/09 kl 20 - 159 153 149
22/09 kl 21 - 194 188 186
22/09 kl 22 - 238 233 230
22/09 kl 23 - 283 276 274

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 277 289 317 301 291
Max. fra modell: 20/09 12 280 285 313 310 295
Max. fra modell: 20/09 00 278 284 310 317 288
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm