Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/09 kl 00 29 37 36 -
22/09 kl 01 29 37 34 -
22/09 kl 02 24 35 36 -
22/09 kl 03 25 34 33 -
22/09 kl 04 23 35 35 -
22/09 kl 05 25 35 33 -
22/09 kl 06 22 34 33 -
22/09 kl 07 24 34 33 -
22/09 kl 08 20 33 32 -
22/09 kl 09 22 32 31 -
22/09 kl 10 18 34 30 -
22/09 kl 11 24 37 32 -
22/09 kl 12 24 39 33 -
22/09 kl 13 24 38 34 -
22/09 kl 14 24 40 36 -
22/09 kl 15 26 41 37 -
22/09 kl 16 27 42 42 -
22/09 kl 17 28 45 43 -
22/09 kl 18 31 46 46 -
22/09 kl 19 29 48 47 -
22/09 kl 20 35 51 50 -
22/09 kl 21 35 54 50 -
22/09 kl 22 37 52 51 -
22/09 kl 23 37 54 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 53 53 30 12
Laveste værets virkning 33 30 30 10 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm