Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/09 kl 00 258 52 310 -
23/09 kl 01 264 53 317 -
23/09 kl 02 250 50 300 -
23/09 kl 03 217 51 268 -
23/09 kl 04 172 49 221 -
23/09 kl 05 127 48 175 -
23/09 kl 06 91 47 138 -
23/09 kl 07 77 46 123 -
23/09 kl 08 85 45 130 -
23/09 kl 09 115 46 161 -
23/09 kl 10 160 43 203 -
23/09 kl 11 207 44 251 -
23/09 kl 12 244 44 288 -
23/09 kl 13 261 44 305 -
23/09 kl 14 255 43 298 -
23/09 kl 15 229 44 273 -
23/09 kl 16 189 43 232 -
23/09 kl 17 143 43 186 -
23/09 kl 18 104 39 143 -
23/09 kl 19 84 38 122 -
23/09 kl 20 88 35 123 -
23/09 kl 21 115 34 149 -
23/09 kl 22 160 32 192 -
23/09 kl 23 210 30 240 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 289 317 301 291
Laveste vannstand 140 124 122 86 60
Avvik gult nivå -63 -51 -23 -39 -49
Avvik orange nivå -79 -67 -39 -55 -65
Avvik rødt nivå -92 -80 -52 -68 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm