Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/09 kl 00 252 30 282 -
24/09 kl 01 273 28 301 -
24/09 kl 02 270 27 297 -
24/09 kl 03 244 27 271 -
24/09 kl 04 201 25 226 -
24/09 kl 05 150 25 175 -
24/09 kl 06 102 23 125 -
24/09 kl 07 72 22 94 -
24/09 kl 08 67 19 86 -
24/09 kl 09 88 19 107 -
24/09 kl 10 130 17 147 -
24/09 kl 11 183 16 199 -
24/09 kl 12 232 13 245 -
24/09 kl 13 264 14 278 -
24/09 kl 14 271 15 286 -
24/09 kl 15 255 13 268 -
24/09 kl 16 218 14 232 -
24/09 kl 17 168 13 181 -
24/09 kl 18 119 13 132 -
24/09 kl 19 84 12 96 -
24/09 kl 20 74 12 86 -
24/09 kl 21 90 13 103 -
24/09 kl 22 130 10 140 -
24/09 kl 23 183 13 196 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 289 317 301 291
Laveste vannstand 140 124 122 86 60
Avvik gult nivå -63 -51 -23 -39 -49
Avvik orange nivå -79 -67 -39 -55 -65
Avvik rødt nivå -92 -80 -52 -68 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm