Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/09 kl 00 236 12 248 -
25/09 kl 01 272 9 281 -
25/09 kl 02 283 8 291 -
25/09 kl 03 268 6 274 -
25/09 kl 04 230 7 237 -
25/09 kl 05 177 5 182 -
25/09 kl 06 122 3 125 -
25/09 kl 07 78 3 81 -
25/09 kl 08 58 2 60 -
25/09 kl 09 66 4 70 -
25/09 kl 10 100 4 104 -
25/09 kl 11 154 2 156 -
25/09 kl 12 211 3 214 -
25/09 kl 13 257 4 261 -
25/09 kl 14 279 4 283 -
25/09 kl 15 274 5 279 -
25/09 kl 16 245 5 250 -
25/09 kl 17 198 8 206 -
25/09 kl 18 143 7 150 -
25/09 kl 19 96 6 102 -
25/09 kl 20 70 6 76 -
25/09 kl 21 72 3 75 -
25/09 kl 22 101 2 103 -
25/09 kl 23 152 2 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 289 317 301 291
Laveste vannstand 140 124 122 86 60
Avvik gult nivå -63 -51 -23 -39 -49
Avvik orange nivå -79 -67 -39 -55 -65
Avvik rødt nivå -92 -80 -52 -68 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm