Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 244 265 248 -
25/09 kl 01 278 296 281 -
25/09 kl 02 290 307 291 -
25/09 kl 03 273 291 274 -
25/09 kl 04 234 252 237 -
25/09 kl 05 183 199 182 -
25/09 kl 06 126 143 125 -
25/09 kl 07 81 99 81 -
25/09 kl 08 59 75 60 -
25/09 kl 09 68 83 70 -
25/09 kl 10 101 115 104 -
25/09 kl 11 157 170 156 -
25/09 kl 12 213 227 214 -
25/09 kl 13 259 276 261 -
25/09 kl 14 280 299 283 -
25/09 kl 15 274 293 279 -
25/09 kl 16 245 266 250 -
25/09 kl 17 197 219 206 -
25/09 kl 18 141 166 150 -
25/09 kl 19 94 121 102 -
25/09 kl 20 67 99 76 -
25/09 kl 21 70 97 75 -
25/09 kl 22 98 127 103 -
25/09 kl 23 148 177 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 280 290 320 322 307
Laveste vannstand 140 114 115 84 59
Avvik gult nivå -60 -50 -20 -18 -33
Avvik orange nivå -76 -66 -36 -34 -49
Avvik rødt nivå -89 -79 -49 -47 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm