Tid (NNT) Observert 21/09 00 20/09 12 20/09 00
25/09 kl 00 - 248 250 254
25/09 kl 01 - 281 284 288
25/09 kl 02 - 291 295 -
25/09 kl 03 - 274 278 -
25/09 kl 04 - 237 239 -
25/09 kl 05 - 182 184 -
25/09 kl 06 - 125 128 -
25/09 kl 07 - 81 82 -
25/09 kl 08 - 60 60 -
25/09 kl 09 - 70 68 -
25/09 kl 10 - 104 102 -
25/09 kl 11 - 156 154 -
25/09 kl 12 - 214 212 -
25/09 kl 13 - 261 258 -
25/09 kl 14 - 283 - -
25/09 kl 15 - 279 - -
25/09 kl 16 - 250 - -
25/09 kl 17 - 206 - -
25/09 kl 18 - 150 - -
25/09 kl 19 - 102 - -
25/09 kl 20 - 76 - -
25/09 kl 21 - 75 - -
25/09 kl 22 - 103 - -
25/09 kl 23 - 154 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 21/09 00 277 289 317 301 291
Max. fra modell: 20/09 12 280 285 313 310 295
Max. fra modell: 20/09 00 278 284 310 317 288
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm