Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/09 kl 00 8 29 12 -
25/09 kl 01 6 24 9 -
25/09 kl 02 7 24 8 -
25/09 kl 03 5 23 6 -
25/09 kl 04 4 22 7 -
25/09 kl 05 6 22 5 -
25/09 kl 06 4 21 3 -
25/09 kl 07 3 21 3 -
25/09 kl 08 1 17 2 -
25/09 kl 09 2 17 4 -
25/09 kl 10 1 15 4 -
25/09 kl 11 3 16 2 -
25/09 kl 12 2 16 3 -
25/09 kl 13 2 19 4 -
25/09 kl 14 1 20 4 -
25/09 kl 15 0 19 5 -
25/09 kl 16 0 21 5 -
25/09 kl 17 -1 21 8 -
25/09 kl 18 -2 23 7 -
25/09 kl 19 -2 25 6 -
25/09 kl 20 -3 29 6 -
25/09 kl 21 -2 25 3 -
25/09 kl 22 -3 26 2 -
25/09 kl 23 -4 25 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 44 53 53 30 12
Laveste værets virkning 33 30 30 10 2
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm